New City

Chủ đầu tư: Công ty Thuận Việt.

Địa điểm: 17 Mai Chí Thọ, Phường Bình Khánh, Quận 2, Tp.HCM.

Hạng mục công trình: Cung cấp 272 tủ kệ bếp.

Tư vấn thiết kế và báo giá