The Metropole M16 – The Galleria

Chủ đầu tư: Sơn Kim Land

Địa điểm: Thủ Thiêm – Quận 2

Gói thầu: Thi công và lắp đặt khu vực Public

Tư vấn thiết kế và báo giá